Unbenanntes Dokument
 
Unbenanntes Dokument
karoglandesign
Unbenanntes Dokument
Sayfamiza En Son Eklenenen Yenilikler

!!...Arapca-Yazili-3D-Garfikler-Yeni Cok Güzel 12 paket Dini masaüstü Resimleri Paketleri eklendi- Photoshop icin Yeni arapca caligraphic burshes eklendi-Yeni E-Kitaplar eklendi-Png cercevler paketi eklendi-Mihalism resim upload scripti eklendi- 3adet toplist scripti eklenmdi-mysql dumper scripti eklendi-Yeni programlar eklendi-yeni Scriptler Eklendi-40Hadisde ve 40Ayette iyilik bölümü acildi -Yeni web Button paketleri eklendi - Gold ve , metalic efektli islami resimler eklendi- Animasyonlu Dönen Küpler eklendi hem resimler bölümüne hem downloaden bölümüne eklendi-Caligraphic arapca yazi yazmak icin photosop brushlar downloaden 17ci sayfada eklendi-Caner Taslaman kitaplari külliyati eklendi-Emre Dorman külliyati eklendi-Tuerkiye-Atatuerk-Bayrak-harita-yildiz-cami-Fircalari eklendi..!!

Aynel-Yakin-Sidebar

Aynel-Yakin Dini Portal

NAMAZ VAKITLERI

Viyana Namaz Vakitleri

GÜNES VAKITLERI

GÜNES VAKITLERI

AY VAKITLERI

AY VAKITLERI

 

TOPLIST

TOPLIST AYNELYAKiN

DiGER VAAZLAR

Karoglanin yazili ve sesli vaazlarinin bazilari burada

VAAZLAR

 

VAAZ - VIDEOLARI

Karoglanin Youtubedeki vaazlarinin tamaminI Buradan

seyredebilirsiniz

BURADAN

KISA RiSALELER

BURADAN

Tarikatı-Raşidi

BURADAN

 

TASAVVUF DERSLERi

Tasavvuf Dersleri Bölümü Actik

Sofiik Adabi, Zikir, Nefsin Halleri, Vahdeti Vücud Nedir? Letaifler Nedir? ilmelyakin,aynelyakin,hakkalyakin Nedir, ve Daha bircok konuyu acikliyoruz

BURADAN

40Hadisde ve 40Ayette iyilik

BURADAN

DUALAR

BURAYA TIKLA

SÖZLER

Karoglan Sözleri Özdeyişleri

BURADAN

GENEL BiLGiLER

Önemli Genel Kültür Bilgileri Bölümü actik Bölüme buradan ulaşabilirsiniz

BURADAN

ARAPCA KLAVYE

 

 

ONLINE FOTO EDITÖR

Photshop gibi Online Program ile Fotograflarinizi Editleyebilir yeni grafikler yapabilir, Flatcaast Temalar yapabilirsiniz

ONLINE FOTO EDITÖR

ONLINE - CANLI CANLI - BÖLÜMÜ

OnlinE olarak TRT Haberlerine,Hava Durumuna,Döviz Kurlarina Bakabilir,online simli bannerler yapabilir,3d yazilar yazabiliriniz, online byte converter

Online-Flash-Widgetler

3D - BAYRAK GIFLERI

3D - ATATÜRK GIFLERI

Bu ve onlarcasi

BURADAN

ETKiNLiKLERiMiZ

Peygamberimiz Buyurdularki Birbirinize Temiz agiz ile Dua edin. Bizde Sayfamizi ziyaret edenlere ve bu bölümü ziyaret edenlerin kendilerinin Ruhaniyetine, geçmislerinin Ruhuna Yasin Okuyup hediye ediyoruz Tikla, ya sende oku yada okunmus Yasinlerden Nasibini Al

BURADAN

KADRANIMDAKiLER

Karoglanin Fotoğraf Makinesinin Kadranına Giren Resimler

BURADAN

RADYO KAROGLAN

RADYO KAROGLAN YAYINDA

Butona TIKLA ve

FLASH PLAYERDEN DiNLE

Butona TIKLA ve

MEDIA PLAYERDEN DiNLE

REKLAMLAR

SAYAC

Besucherzaehler

islami Buttonlar

BURADAN

3D - PNG

Alllah ve Muhammed

Yazilari

BURADAN

 

Hadisi Serif

Peygamber Efendimiz

(S.A.V.)

buyurdular:

"Allâhü Teâlâ yeryüzünde

akıldan daha az hiçbir şey

yaratmamıştır."

(Kenzü 'l-Ummâl)

Diger Hadisleri OKU

BURADAN

 

AYNEL YAKiN

 

ONLINE KURAN ÖGREN

Kuran dersi icin TIKLA

 

TOPLISTLER-2
Evrad-ı-Fethiyye'nin Okunuşu

karoglandesign

Evradi Fethiye Seyyid şeyh ali hemadani kaddesallahu sirruhu hazretlerinin derledigi ve bizzat Evliyalara sorup cevap aldigi ve cevabi bir cok evliyanin bu makamlara erismelerindeki hikmetin evradi fethiye zikrine devam etmekle oldugunu bu zikre devam edenlere hak kapilarinin acildigi ve her seyin okuyanin hükmüne ram oldugu evliya izamlarin rivayetleri ile sabittir


Evrad-ı-Fethiyye'nin Okunuşu


Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Lâ ilâh.e illâllahü adede habbâtihi.. Lâ ilâhe iilallahü adede ha-yatihi.. Lâ ilâhe illallahü adede hasatihi.. Lâ ilâhe illallahü adede ke-limatihi.. Lâ ilâhe illallahü adede halkihi.. Lâ ilâhe illallahü zinete ar-şihi.. La ilâhe illallahü mil'e semâvatihi.. Lâ ilâhe illallahü mil'e ar-dıhi.. Lâ iiâhe illallahü adede misli zâlike mâ'ahu.. Lâ iiâhe illallahü vahdehu lâ şerike lehû lehül-mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedih-il-hayrü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr ve ileyh-ii-masiyr.. Estağfirullahe Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekberü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bil-lah-il- aliyyil-aziym...
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Sübhanallahi ve bi-hamdihi.. Ve mâ tevfiyku illâ billâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sübhanallah-il-aziymi ve bi-hamdihi.. Sübhanallahi ve bi-hamdihi adede halkıhi ve zinete arşihi ve rıdâ'e nefsihi va midâde kelimâtihi ve müntehâ iimihi ve minnetihi ve rah-metihi ve re'fetihi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il-aliyyil-aziym.. Allahümme yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allahü yâ bedi'as-semâvati vel-ardi yâ mâlik-el-mülki yâ zel-celâli vel-ikram.. ;Yâ lâ ilöhe illâ ente inna nes'elüke bi-izzetike en tuhyiye kulûbenâ ve ecsâmenâ ve ebdânenâ ve ervahenâ bi-envari mâ'rifetike ebeden dâ'imen bâkı-yen hâdiyen yâ Allahü yâ Allahü yâ Allah.. Ve bi-envâri hidayetike ve bi-envâri kudretike ilâhi â'mâlüna kaiiylün ve hâcâtüna kesiyrün ve ilâhüna basiyrün.. Allahümmef'al binâ mâ ente lehu ehlün ve lâ tef'al binâ mâ nahnü lehu ehlün.. Allahümme inniy es'elüke mâ lâ estahıkku ve e'ûzü bike mimmâ estahıkku nimel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr gufraneke Rabbenâ ve ileyk-el-masiyr.. Ve fâ havle ve lâ kuv-vete illâ billâh-il-aliyyil-aziym.. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemiyn es-sa-lâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve aâ âlihi ve sahbihi ecma'ıyn.. Allahümme yâ vâcib-el-vücudi ve yâ vâhib-el-hayri vel-cûd.. Efıd aleynâ envâre rahmetike ve yessir lenel-vüsule ilâ kemâli mâ'rifetike..*Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ ve lâ yuhitû-ne bi-şey'in min ilmihi illâ bi-mâ şâ'e ve lâ mâ'rifete lenâ illâ mâ elhemtenâ inneke ent-el-aliym-ül-hakiym.. Allahümme inna nes'elüke min-el-ismeti devamehâ
 
ve min-en-ni'meti tamamehâ ve min-el-âfiyeti husulehâ ve min-er-rahmeti şümûlehâ ve min-el-ayşi ergadehu ve min-el-ömri es'adehu ve min-el-vakti atyebehu ve min-er-rızkı evsa'ahu ve min-el-fadli â'zebehu ve min-el-lûtfi enfa'ahu ve min-el-in'ami e'ammehu ve min el-ihsani etemmehu.. Allahümme yâ Allahu kün lenâ yâ Cebbâr.. Ve lâ tekün aleynâ yo, Gaffâr.. Allahümme yâ Allahu ahtim bis-sa'adeti âcâlena ve hakkık biz-ziyadeti âmâlenâ vakrün bil-âfiyeti gudüvve-nâ veâsalenâ vec'al ilâ rahmetike ve mağfiretike masiyrena ve me'a-lenâ ve subbe sicâle afvike alâ zünûbinâ ve münne aleynâ bi-islâ-hi uyubinâ vec'al-it-tekvâ zâdena ve fi diniyke ictihâdenâ fe-inne aleyke tevekkülenâ ve itimadenâ ve sebbitnâ alâ nehc-il-istikameti ve a'idnâ min mucibât-in-nedameti yevm-el-kıyâmeti ve haffif annâ si-kalel evzâri verzüknâ mâ'iyşe't-il-ebrâr vekfinâ vasrif annâ şerrel-eşrâri ve âtik rıkabena ve rıkabe âbâ'ınâ ve ümmehâtinâ ve meşâ-yihinâ ve üstâzinâ min-ed-deyni vel-mezalimi ven-nâri bi-izzetike yâ oziyzü yâ gaffarü yâ keriymü yâ settârü yâ haliymü yâ vehhâb.. Ve sallallahümme ctlâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'ıyne (Âmin) bi-rahmetike yâ erham-er-Rahimiyne vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn...
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Estağfirullah-e!-aziym.. Estağfirullah-el-aziym.. Estağfirullah-el-
aziym.. Ellezi lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül kayyûme ve etûbü ileyh.. Al-
lahümme-ent-es-selâmü ve mink-es-selâmü ve ileyke yerci-üs-selâ-
mü hayyinâ Rabbenâ bisselâmi ve-edhilnâ dâr-es-selâmi tebârekte
Rabbenâ ve te'aleyte yâ zel-celâli-vel-ikrami.. Allahümme lek-el-
hamdü hamden yüvâfi ni'amike ve yükâfi mezide keremike ahmedü-
ke bi-cemi-i mehamidike mâ alimtü minhâ ve mâ lem â'lemü ve alâ
cemi-i ni'amike küllihâ mâ alimtü min hâ ve mâ lem-â'lem ve alâ
külli hal..    E'ûzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül kayyûmü lâ te'huzü hu sinetün velâ nevmün lehu mâ fis-semâvati ve mâ fil-ardi men-zellezi yeş-fa'u indehu illâ bi-iznihi yâ'lemü mâ beyne eydiyhim ve mâ halfe-hüm ve lâ yuhitûne bi-şey'in min ilmihi illâ bi-mâ şâ'e vesi'a kürsiy-yühüs-semâvati vel-arda ve lâ ye'udühü hıfzıhümâ ve hüvel-aliyyül-aziym..
Sübhanallahi el-hamdü lillahi Allahu ekberü lâ ilâhe iliallahu vahdehu lâ şeriyke lehu lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr.. Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illâlla hu vallahu ekber.. Lâ ilâhe
 

illâl!ah-ül melik-ül-cebbâr.. Lâ ilâhe iliâllah-ül vahid-ül-kahhâr. Lâ ilâhe illâllah-ül aziz-ül-gaffâr., Lâ ilâhe illâllah-ül kerim-üs-settâr.. Lâ ilâhe illâllah-ül kebir-ül-müte'al.. Lâ ilâhe illâllahu hâlık-ül leyli ven-nehâr.. Lâ ilâhe illâllah-ül mâbudü bi-külli mekân.. Lâ ilâhe illallah-ül mezkûr-ül bi-külli lisan.. Lâ ilahe illallah-ül mâ'rufu bi-külli ihsan.. Lâ ilâhe illallahu külle yevmin hüve fi şe'n.. Lâ ilâhe illallahu iyma-nen billah.. Lâ ilâhe illallahu emânen min'Allah.. Lâ ilâhe illallahu emâneten ind'Allah.. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havle ve lâ kuvvete ülâ biliah.. Lâ ilâhe illallahu ve lâ nâ'büdü illâ iyyâh.. Lâ ilohe illallahu hakkan hakka.. Lâ ilâhe illallahu iymânen ve sıdka.. Lâ ilâhe illal-lahu tâ'abbüden ve rıkka.. Lâ ilâhe iilallahu telâttüfen ve rıfka.. Lâ ilâhe illallahu kable küili şey'in.. Lâ ilâhe illaüahu bâ'de külli şey'in.. Lâ iiâhe illallahu yebka Rabbünâ ve yefnâ ve yemûtü külli şey'in.. Lâ ilâhe illallahul melik-ül hakkul-mübiyn.. Lâ ilâhe illallah-ül me-lik-ül hakkul-yakiyn.. Lâ ilâhe illailah-ül aliyyül-aziym.. Lâ ilâhe il-lallah-ül hakim-ül-keriym.. Lâ ilâhe illallahu Rabbüs semâvat-is-seb'i ve Rabbül arş-il-aziym.. Lâ ilâhe illallahu ekrem-ül ekremiyn.. Lâ ilâhe iliallahu erham-ür-râhimiyn.. Lâ ilâhe illallahu habib-üt-tevvâ-biyn.. Lâ ilâhe illallahu râhim-ül-mesâkiyn.. Lâ ilâhe illallahu hâdiyyül-mudilliyn.. Lâ ilâhe illallahu delil-ül-hâ'iriyn.. Lâ ilâhe illallahu emân-ül-hâ'ifiyn.. Lâ ilâhe illallahü gıyâs-ül müstegıysin.. Lâ ilâhe illallahü hayr-ün-nâsiriyn.. Lâ ilâhe illallahu hayr-ül-hâfızıyn.. Lâ ilâhe illalla-hu hayr-ül-vârisiyn.. Lâ ilâhe illallahu hayr-ül-hâkimiyn.. Lâ ilâhe il-lallahu hayr-ür-râzıkıyn.. Lâ ilâhe illallahu hayr-ül-fâtihiyn.. Lâ ilâhs illallahu hayr-ül-gafiriyn.. Lâ ilâhe illallahu hayr-ür-râhimiyn.. Lâ ilâ-he illallahu vahdehu ve sadaka vâ'dehu ve nasara abdehu ve e'azze cündehu ve hezem-el-ahzâbe vahdehu ve lâ şey'e bâ'dehu.. Lâ ilâhe illallahu ehl-ün-ni'meti ve lehül-fadlü ve lehüs-senâ'ül-hasen.. Lâ ilâhe illallahu adede halkıhi ve zinete arşihi ve rıdâ'e nefsihi ve mi-dâde kelimâtihi.. Lâ ilâhe illallahu sahib-ül vahdaniyyet-il ferdâniy-yet-il kadimiyyet-il ezeüyyeî-ll ebediyyet-ülezi leyse lehu sıddun ve !â niddün ve lâ şibhün vo lâ şerikün yuhyi ve yümiytü ve hüve hay-yün lâ yemûtü biyedih-il hayrü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr ve ileyh-il masiyr.. Hüvel-evvelü vel-âhirü vez-zâhirü vel-bâtınü ve hüve bi-
 külli şey'in aliym. Leyse kemislihi şey'ün ve hüves-semi'ul-basiyr..
  Hasbünallahü ve ni'mei-vekil ni'mel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr.. Hasbü:
nallahü ve ni'mel-vekilü
F: 40
 

ni'mel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr gufraneke Rabbenâ ve ileyk-el-masiyr. Allahümme lâ mâni'a limâ â'teyte ve lâ mû'tiye limâ mena'te ve lâ râdde limâ kadayte ve lâ yenfâ'u zel-ceddi mink-el-ced.. Sübha-ne Rabbiyel aliyyil-â'lel-vehhâb.. Sübhane rabbiyel aliyyil-â'le! ke-rim-il-vehhâb.. Sübhaneke mâ abednâke hakka ibadetike.. Sübhane-ke mâ arefnâke hakka mâ'rifetike.. Sübhaneke mâ zekernâke hak-ka ziVrike.. Sübhaneke mâ şekernâke hakka şükrike.. Sübhan'allah-il-ebediyyil-ebed.. Sübhan'allah-il-vahid-il-ahad.. Sübhan'allah-il ferd-is-samed.. Sübhan'allahi râfi-is-semâvati bi-gayrı amed. Sübhan'al-lahi bâsıt-il-aradıyne bilâ sened.. Sübhan'allah-illezi lem yettahiz sa-hibeten ve lâ veled.. Sübhan'allah-illezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehu küfüven ahad.. Sübhan-el-melik-il-kuddüs.. Sübhane zil-mülki vel-melekût. Sübhane zil-izzeti vel-azameti vel-kudreti vel-heybeti vel-celâli vel-cemali vel-kemali vel-beka'i ves-senâ'i ved-dıyâ vel-âlâ'i ven-nu'amâ'i vel-kibriyâ'i velceberût.. Sübhan-el melik-il-mâ'bud.. Sübhan-el melik-il-vücud.. Sübhan-el malikil hâ-lık-il hayyillezi lâ yenâmü ve lâ yemût.. Sübbuhün kuddüsun Rabbünâ ve Rabbül-melâ'iketi ver-ruh.. Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve' lâ ilâhe illallahu vallahu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah-il aliyyil-aziym.. Allahümme ent-el melik-ü!-hakkullezi lâ ilâhe illâ ente. Yâ Allahü.. Yâ Rahmanü.. Yâ rahiymü.. Yâ mâlikü, yâ kuddüsü, yâ selâmü, yâ mü'minü, yâ müheyminü, yâ aziyzü, yâ cebbârü, yâ müte-kebbirü, yâ hâlıkü, yâ bâri'ü, yâ musavvirü, yâ gaffarü, yâ kahha-rü, yâ vehhâbü, yâ rezzakü, yâ fettahü, yâ aliymü, yâ kabidü, yâ bâ-sitü, yâ hâfıdü, yâ râfi'ü, yâ mu'izzü, yâ müzillü, yâ semi'u, yâ ba-siyrü, yâ hakemü, yâ adlü, yâ lâtiyfü, yâ habiyrü, yâ haliymü, yâ aziy-mü, yâ gafurü, yâ şekûrü, yâ aliyyü, yâ kebiyrü, yâ hafiyzü, yâ mu-kiytü, yâ hasiybü, yâ celilü, yâ keriymü, yâ rakiybü, yâ müciybü, yâ vâsi'ü, yâ hakiymü, yâ vedûdü, yâ meciydü, yâ bâ'isü, yâ şehiydü, yâ hakkü, yâ vekiylü, yâ kaviyyü, yâ metiynü, yâ veliyyü, yâ hamiydü, yâ muhsi, yâ mübdi'ü, yâ mu'iydü, yö muhyi, yâ mümiytü, yâ hayyü, yâ kayyûmü, yâ vacidü, yâ mâcidü, yâ vâhidü, yâ ahadü, yâ samedü, yâ kadirü, yâ muktedirü, yâ mukaddimü, yâ mu'ahhirü, yâ evvelü, yâ âhirü, yâ zâhirü, yâ bâtınü, yâ vâli, yâ müte'ali
 

yâ berrü, yâ tevvâbü, yâ mün'ımü, yâ müntekımü, yâ afüvvü, yâ râtı-fü, yâ mâiik-el-mülki, yâ zel-celâli vel-ikrami, yâ Rabbi, yâ muksitü, yâ câmiu, yâ ganiyyü, yâ mugni, yâ mû'ti, yâmâni'ü, yâ darrü, ya nâfi'ü, yâ nurü, yâ hâdi, yâ bedi'ü, yâ bâkiy, yâ varisü, ya reşiydü yâ saburü, yâ sâdıkü, yâ settârü, ya men tekaddeset an-il-eşbâhi zâtühu ve tenezzehet an müşabehet-il emsâli sıfâtühu ve yâ men dellet aâ vahdaniyyetihi ve âyâtihi ve şehidet bi-rübubiyetihi mas-nu'atuhu. Vâhidün lâ min kılietin ve mevcudün lâ min illetin.. Yâ men hüve bil-birri mâ'rufün ve bi!-ihsani mevsufün.. Mâ'rufün bilâ gayetin, ve mevsufün bilâ nihayetin evvelün kadiymün bilâ ibtidâi âhirün keriymün rahiymün bilâ intihâ'i.. Ve gafere zünûb-el-müznibiyne ke-remen ve hilmen.. Yâ men leyse kemislihi şey'ün ve hüves-semi'ul-basiyr.. Hasbünallahü ve ni'mel-vekil ve ni'mel-Mevlâ ve ni'men na-siyr.. Yâ dâ'imen bilâ fenâ'in ve yâ kaimen bilâ zevâlin ve ya mü-debbiren bilâ veziyrün, sehhii aleynâ ve aiâ vâlidiynâ külle asiyr. Lâ uhsî senâ'en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsiks azze cârüke ve celle senâ'üke ve tekaddeset esmâ'üke ve azüme şönüke ve lâ ilâ-he gayrüke.. Yef'alüllahe mâ yeşâ'ü bi-kudretihi ve yahkümü mâ yü-riydü ve bi-izzetihi.. Elâ ilâllahi tasiyr-üi-umûr küllü şey'in hâlikün illâ vechehu lehül-hükmü ve ileyhi türca'un. Feseyekfikehümüllahü ve hüves-semi'ul-aliym.. Hasbünaüahü ve kefâ semi'allahu limen de'â leyse verâ'allahil-müntehâ meni a'tesame billâhi yuhyi.. Sübhane men lem yezel Rabben rahiymen ve lâ yezâlükeriymen.. Lâ ilâhe illallah-ül haliym-ül-keriymü sübhanallahi ve tebârekâllahü Rabbüs-semâvat-is-seb'a ve Rabbül arş-il-aziym ve!-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyne ilâhen vâhiden ahaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen ebederı lem yettahiz sahibeten ve lâ veleden ve lem yekün lehu şeriykün a fil mülki ve lem yekûn lehu veliyyün min-ez-zülli ve kebbirhü tekbiren Allahu ekber..
Hasbünallahü li-dininâ.. Hasbünallahü li-dünyanâ.. Hasbünalla-hü limâ ehemmenâ.. Hasbünallahü limen bega aleynâ.. Hasbünalla-hü limen hasedenâ, hasbünallahü limen kâdenâ bi-su'in.. Hasbünal-lahü ind-el-mevti.. Hasbünallahü ind-el-kabri.. Hasbünallahi ind-el-mesâ'ili.. Hasbünallahü ind-el hisabi.. Hasbünallahü ind-e!-miyzâni.. Hasbünallahü ind-es-sırati.. Hasbünallahü ind-el-cenneti ven-nâr.. Hasbünallahü ind-el-lika'i.. Hasbiyallahüllezi
 
Lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üniyb.. Lâ ilâhe illaiic-hü sübhanailahi mâ â'zamallahü !â iiâhe illallahü sübhanallahi mâ ahlemallahü. Lâ ilâhe illallahü sübhanallahü mâ ekremallahü. Mâ â'zamallahü mâ ahlemallahü mâ ekremallahü.. Lâ ilâhe illallahü vah-dehu lâ şeriyke lehu Muhammedün Resûlüllah.. Allahümme salli alâ Muhamrhedin küllemâ zekereh-üz-zâkirun.. Allahümme salli alâ Mu-hammedin küllemâ gafele an zikrih-il-gafilûn Radîynâ billâhi teâlâ Rabben ve bil-islâmi diynen ve bi-Muhammedln sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen ve rasûlen ve bil-kur'ani imâmen ve bil-kâ'beti kıb-leten ve bis-salâti ves-savmi vez-zekâti vel-hacci farizatan ve bil-mü'miniyne ihvânen ve bil-mü'minâti ahevâtin ve bis-Sıddıykı vel-Faruki ve ziyn-Nûreyni vel-Mürtedâ e'immeten ve bi-sair-is-sahabeti rıdvanullahü teâlâ aleyhim ecma'iyne kıdveten ve bi-halâlillahi teâlâ halâlen ve bihi hisaben ve bi-haramillahi teâlâ haramen ve bihi aza-ben ve bil-cenneti sevaben ve bin-nâri ikaben.. Merhaben merhaba bis-sabah-il-cedidi ve bil-yevm-is-sa'iyd ve bil-melekeyn-il kirâmeyn-il kâtibeyn-iş şâhideyn-il âdileyni hayyen kümallâhü teâlâ fi gurreti yevminâ hazektübâ fi evveli sahifetinâ hâzihi BİSMİLLAH-İR-RAH-MAN-İR-RAHİYM ve eşhede bi-enna neşhedü en lâ ilâhe illâllahu vahdehu lâ şerike lehu ve neşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlühu erselehu bil-hüdâ ve din-il-hakkı aiâ hâzih-iş-şehadeti nah-yâ ve aleyhâ nemûtü ve aleyhâ nüb'asü inşâ'allahu teâlâ.. E'uzü bi kelimâtillah-it-tâmmati külleha min şerri mâ halâka.. Bismillahi hayr-il-esmâ'L Bismillahi Rabbil-ardi ve Rabbis-semâ'L Bismillahillezi la yadurru mâ'a ismihi şey'ün fil'ardi ve lâ fis-semâ'i ve hüves-semi'ul-aliym.. El-hamdü lillahillezi ahyanâ bâ'de mâ ematenâ ve redde ileb-nâ ervahenâ ve ileyh-il bâ'sü ven-nüşûr.. Asbahnâ ve asbehal-mülkû lillahi vel-azametü velkibriyâ'ü vel-ceberutü ves-sultanü vel-bürhanü lillahi vel-âlâü ven-nu'amâ'ü lillahi vel-leylü ven-neharü lillahi ve ma sekene fiyhimâ lillah-il vahid-il-kahhar.. Asbahnâ alâ fıtra't-il İSLAMİ ve alâ kelime't-il-ihlâsi ve alâ din-i nebiyyinâ Muhammedin sallallahu-aleyhi ve selleme ve alâ milleti ebiynâ İbrahiyme haniyfen müslimine" ve mâ kâne min-el-müşrikiyn.. Salâvatullahi ve melâ'iketihi ve enbiyâ'ihi ve rüsûlihi ve hameleti arşihi ve cemi-i halkıhı
 

alâ seyyidina Muhammedin ve aâ âlihi ve ashabihi aleyhi ve aley-him-üs-selâmü ve rahmetüllahi ve berekâtühu.. Es-salâtü ves-selâ-mü aleyke yâ ResûSollah Es-salâtü ves-selâmü aleyke ya habi-ballah., Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ halilallah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nebiyyallah.. Es-salâtü ves-selâmü aley-ke yâ safiyyallah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkıl-lah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men ahtarehullah.. Es-salâtü ves-se!âmijl aleyke yâ men erselehullah.. Es-selâtü ves-selâmü aley-ke yâ men zeyyenehullah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men kerremehullah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men azzemehullah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ seyyid-el-mürseliyn.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ imam-el-müttekıyn.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hâtim-en-nebiyyin.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ şefi-al-müz-nibiyn.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ resûle Rabbil-âlemiyn.. Sa-lâvatullahi ve melâ'iketihi ve enbiyâ'ihi ve rüsûlihi ve hameleti ar-şihi ve cemi-i halkıhi alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve as-habihi aleyhi ve aleyhim-üs-selâmü ve rahmetullahi ve berekâtühu.. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-evve-liyn.. Ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-âhiriyn.. Ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-melâ'il â'lâ ilâ yevm-id-din ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fi külli vak-tin ve hıynin ve salli alâ cemi-il enbiyâ-i vel-mürseliyn ve alâ melâ'i-ketik-el-mukarrebiyn ve alâ ibâdik-es-sâlihiyn ve alâ ehl-i tâ'atike ecma'iyne min ehl-is-semâvati ve min ehl-il-aradiyn verhamnâ vah-şürnâ mâ'ahüm bi-rahmetike yâ erham-er-râhimiyn.. Allahümme ed-hilnâ fi rahmetike ve ente hayr-ür-râhimiyn..
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Allahümme yâ mâlik-er-rıkab.. Yâ müfettih-el-ebvâb.. Ve yâ mü-İ sebbib-el-esbob heyyi lenâ sebeben lâ nestatıy'u lehu taleben.. Al-lahümmec'alnâ meşguliyne bi-emrike âminiyne bi-ahdike âyisiyne min halkıke ânisiyne bike müstevhışıyne an gayrike radıyne bi-ka-da'ike sâbiriyne alâ belâ'ike şokiriyne le-ni'mâ'ike mütelezziziyne I bi-zikrike ferihiyne bi-kitabike münâciyne bike fi ânâ'il-leyli ve et- raf-in-nehâr mübgızıyne lid-dünya muhibbiyne lil-âhireti müştakıyne ilâ lika'ike müteveccihiyne ilâ cenâbike müsta'ıddıyne lil-mevti.. Rab-; oenâ âtina mâ ve adtenâ aâ rüsûlike ve lâ tuhzinâ yevm-el-kıyame-| ti inneke lâ tuhlif-ül-mi'ad. Alla-
 

hümmec'al tevfiyke refiykanâ ves-sırat-el müstakiyme tariykanâ. Alla-hümme evsılnâ ilâ makasidina ve tüb aleynâ inneke ent-et-tevvâb-ür-rahiym.. Allahümme bike asbahnâ ve bike emseynâ ve bike nah-yâ ve bike nemûtü ve ileyk-el-masiyr. Allahümme erinel-hakka hak-kan verzuknö ettiba'ahu ve erinel-bâtıla bâtılen verzuknâ ectinâbe-hu teveffenö müslimiyne velhıknâ bis-sâlihiyn.. Vedfâ'annâ şerrez-zölimiyne ve eşriknâ fi dua-il-mü'miniyn.. Ve kınâ Rabbenâ şerre mâ kadayte.. Allahümmagfir li-ümmeti Muhammed.. Allahümmansur üm-mete Muhammed.. Allahümmerham ümmete Muhammed.. Allahüm-mahfaz ümmete Muhammed,. Allahümme ferric an ümmeti Muham-med.. Allûhümme tecavez an ümmeti Muhammed.. Allahümme yâ habib-et-tewâbiyne tüb aleynâ ve yâ emân-el-hâ'ifiyne âminnâ ve yâ deni-el-mütehayyiriyne düllenâ ve yâ hadiyel-mudıllıynehdinâ ve yâ gıyas-elmüstagıysiyne agisnâ ve yâ recâ-el-münkotı'ıyne lâ tak-tâ' recö'enâ ve yâ râhim-e!-asıyn-erhamnâ ve yâ gafir-el-müznibiy-ne ıgfir lenâ zünübenâ ve keffir annâ seyyi'atinâ ve teveffenâ mâ'al-ebrâr Allahümme neyvir kulûbenâ. Allahümmeşrah sudurenâ.. Alla-hümme yessir umurenâ.. Allahümmestür uyubenâ.. Yâ hafiy-yel-el-tâfi neccinâ mimmâ nehaf.. Allahümmagfir lenâ ve valideynâ ve li-üstâzinâ ve li-meşâyihinâ ve li-ihvanina ve li-ashabinâ ve li-ahbabi-nâ ve Ii-aşâ'irinâ ve li-kabâ'ilinâ ve limen lehu hakka aleynâ ve li-men vessanâ bid-dua'il-hayri ve li-cemi-il mü'miniyne vel-mü'minât vel-müslimiyne vel-müslimât el-ahyâ'ü minhüm vel-emvât.. Allahüm-mahfeznâ yâ feyyazü min cemi-il belâ'i vel-emrâzı kâffeten bi-rah-metike yâ erham-er-râhimiyn..

 

 

 

 

karoglandesign

Footer
AYNELYAKIN ©2009-2014 Design Karoglan
Copyright

AraBul-TopList4 Türkboardlari-TOPLiST4 Toplist TOPLIST TOPLIST

karoglandesign